Ny database gir bedre skredvarsel Jordskred i Veikleåadalen ved Kvam i Nord-Fron, Oppland, mai 2013. Foto: Kari S. Reistad, Region Øst, NVE

Ny database gir bedre skredvarsel

De omfattende jordskredene i Kvam i Gudbrandsdalen førte til store tap. Men også til bedre skredvarsling.

– Skred kan påføre store skader på infrastruktur som jernbane og vei og også bygninger. Det har store konsekvenser for samfunnet. Ikke minst er jernbanen utsatt fordi det ikke finnes omkjøringsmuligheter. Med mer nedbør øker faren for skred, og også behovet for effektive og kostnadsbesparende sikringstiltak, sier SINTEF-forsker Berit Time. Hun leder det tverrfaglige forskningssenteret Klima 2050, som står bak en ny database med skreddata.
Å få bedre forståelse for hvordan skred utløses og hvordan risikoen for dette kan reduseres, er et viktig tema innen klimatilpasning. Databasen er den mest komplette hendelsesbaserte databasen for løsmasseskred som hittil er laget i Norge. Dataene som ligger til grunn er hentet fra to store skred i Kvam.
Les hele saken på gemini.no

X