Nytt skred langs livsfarlig vei Harald Hausos krav om tunnel langs E16 mellom Bergen og Voss har blitt forterket gjennom siste døgns hendelser.

Nytt skred langs livsfarlig vei

Uværet på Vestlandet med påfølgende skred er en ny påminnelse om at E16 ikke holder en standard som vestlendingene fortjener.

– Det er bare tunnel som gir mening, alt annet er galskap.

Dette sa Harald Hauso til GEO tidligere i år (GEO 02/2019: «Veien er langt fra trygg») vedrørende veistrekningen E16 mellom Bergen og Voss.

Strekningen Hauso snakker om ble i fjor kåret til «Norges verste vei». De som har kjørt der forstår hvorfor. Smal og svingete er den, terrenget tillater ikke noe annet, og i tillegg er skredfaren konstant. Bedre blir det ikke når trafikken tetter seg til på fredag ettermiddag. Risikoen for den enkelte blir da bare enda større.

For noen år siden, etter det sjuende raset på to uker i kommunen Vaksdal øst for Bergen, rant det fullstendig over for en geolog som kjører der omtrent hver eneste dag (nrk.no, 18. april 2013). «Det er livsfarleg å kjøre her, og det kan godt publiserast på riksdekkande nyheter, sidan det er stamveien mellom Bergen og Oslo! Fjellet er totalt oppsprekt og det er bratt, så det er blokker av alle størrelsar som kan komme ned. Det gjeld for både vei og jernbane. Veien et seg gjennom det verst tenkelige området, så det er å be om bråk! På rask opptelling kjem eg på ca. 20 farlige ras i området Vaksdal-Dale dei siste få åra, og er det noko eg kan lova, så er det at det kjem fleire.»

«Spørsmålet er ikke om det kommer et skred, men når, og hvor fatale følgene blir,» skrev vi for et drøyt halvt år siden.

Nå har det altså gått et nytt ras. Denne gangen ved Bolstad (nrk.no: E16 stengt etter ras).

– Det er gått to store ras om lag to kilometer fra hverandre på E16 ved Bolstad. Noe trafikk ble sperret mellom rasene, og snart skal trafikken loses ut i retning mot Bergen, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen John Andreas Omdal til  nrk.no.

Ved en ren tilfeldighet, må vi si, ble ingen skadet.

I perioden 2000-2015 gikk det på landsbasis hvert år mer enn 1500 skred. Enkel matematikk viser at vi faktisk snakker om rundt fem skred per dag. Toppåret var 2011 med 3000 nedfall eller skred, bare på veg (!). Det aller meste dreide seg om steinskred. Snøskred, isskred, løsmasseskred og flomskred utgjorde resten. I samme periode hadde Hordaland den tvilsomme æren av å innta andreplassen på statistikken blant landets fylker. Hele 5000 hendelser ble registrert gjennom 16 år. Det meste er riktig nok steinskred der volumet er mindre enn 1 m3, men disse er likevel store nok til å påføre store skader, for ikke å si dødsfall.

Det er på denne bakgrunnen vi må forstå hvorfor regjeringen i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 har satt av 24 milliarder kroner til skredsikring over hele landet. Men for strekningen Arna-Voss er det ikke godt nok med skredsikring.

– Vi har definert 29 skredpunkter langs veien, steder der faren er størst, men et skred kan komme så å si overalt. Det holder derfor ikke å klatte litt her og der. Det er ingen holdbar løsning for fremtiden, fremholder Hauso.

Derfor jobbes det nå med en endelig løsning. Den kan innebære at det meste av strekningen på E16 mellom Arna og Voss ender opp som tunnel. Men så langt er det bare strekningen Arna-Stanghelle det jobbes med. Det er ikke engang halvveis fra Bergen til Voss.

 

X