Oppdatering fra Mannen

Oppdatering fra Mannen

Fortsetter vanntilførselen utover kvelden - men venter minusgrader.

I natt (kl. 02:30) startet NVE nytt forsøk med vanntilførsel til Veslemannen og har fortsatt hele dagen. Det har imidlertid vært minusgrader på Mannen og snøvær som hindrer naturlig vanntilførsel. Vanntilførselen har ført til at bevegelsene har blitt opprettholdt på samme nivå. Bevegelsene i øvre del har nå en hastighet som tilsvarer litt i underkant av 15 cm/døgn og i nedre del i overkant av 1 cm/døgn. NVE vil fortsette vanntilførselen utover kvelden og vil ta en vurdering om tiltaket skal fortsette. Rødt farenivå opprettholdes.
X