Opprettholder evakueringenScreenshot: NRK

Opprettholder evakueringen

- Arbeidet med å hente inn data og analysere disse fortsetter med full styrke. Dette er for å kunne konkludere om faren for videre skredutvikling.

Det sier regionsjef i NVE, Kari Øvrelid i en pressemelding fra NVE.
Den utvidete skanningen av sjøbunnen er i dag gjennomført og vi har fått data fra Kartverket for situasjonen før skredet gikk. Sammen vil dette gi et bilde av omfanget av skredet.
Grunnboringer ble startet opp i morges og vi har foreløpig fått data fra to borhull.
– Vi får ikke gjort en samlet konklusjon før boring og analyser er ferdig. I tillegg til grunnundersøkelsene på land, starter vi nå også undersøkelser i sjøbunnen, sier Øvrelid.
NVE har gitt råd til politiet om å opprettholde evakueringen inntil videre. Vi vil komme med oppdatert informasjon lørdag kl 14.
Skredet er en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.
– Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.
Det er lav vannmetning, lav grunnvannstand og ikke forventet store nedbørmengder generelt på Fosen- og i Trøndelag. Det er derfor liten fare for jordskred på regionalt nivå.

X