Pumpet 75000 liter vann

Bevegelsene i fjellet er nå på 10 cm i døgnet - og økende.

På en pressekonferanse i dag tidlig informerte Lars Harald Blikra at bevegelsene i løpet av natten har vært store.
– Vi startet å pumpe vann fra tankene klokka 00:40. Etter at vi startet å tilføre vann så vi raskt en økning i bevegelsene. Det er tydelig at tilførselen hadde stor effekt, sier sjefgeologen.
NVE pumpet vann ned i fjellpartiet frem til klokken 6 i dag tidlig. I tillegg har det kommet 15 millimeter regnbør det siste døgnet.
Bevegelsen i fjellet har vært målt helt opp til tolv centimeter i døgnet, og klokka 03.45 kom det et steinsprang. Se video fra steinspranget her.
– Vi ble varslet av politiet som holdt vakt der oppe om steinspranget, og vi så det også på målingene våre, sier Blikra.
– Vi er i en akselerasjonsfase, men spørsmål om når skredet kan gå går vi ikke inn på. Bevegelsene er store og nivået er rødt, sier Blikra.

Fra NVE’ morgenrapport:

Etter evakueringen var fullført og politiet hadde sjekket ut området ble det startet vanntilførsel fra tanker og pumpe, i håp om å løsne et skred fra det ustabile området. Det ble tilført om lag 44 000 l på en og en halv time og det er frem til kl. 06 tilført 75 000 l ned i fjellpartiet. Dette kommer i tillegg til 15 mm nedbør siste døgn. I løpet av natten gikk hastigheten i øvre del opp til 80 mm/d og i løpet av morgentimene opp i 130 mm/døgn. Bevegelsene i nedre del er doblet. Vi antar at mye av denne økningen i hastighet skyldes vanntilførselen fra tankene. NVE vil fortsette å tilføre vann til fjellpartiet. Det er også varslet en del nedbør i dag, som skal komme som regn frem til omkring kl. 13. Det er kun det begrensa området Veslemannen som er i bevegelse. Fjellpartiet Veslemannen er svært ustabilt og det er rødt farenivå.

Dagens situasjon med måledata er vist i tabell 1. Kart over området med lokalisering av målepunkter som brukes i tabell og i kurver over bevegelse er vist i figur 1. Figur 2 viser bevegelsene siste uke på ekstensometer 8, som sammen med ekstensometer 9 og 10 gir totalbevegelsen i et punkt i øvre del.
Tabell 1. Måledata oppdatert 06.10 kl. 08:00:
Instrument
Siste døgn
Siste uke
Sum for ekstensometer 8, 9 og 10 (mm)
36
86
Radar – punkt 1 (mm)
30
82
Radar – punkt 6 (mm). Nedre del
4
12
Temperatur
0,3 °C
Nedbør (mm)
22
X