Regnes som ufarlige Oksfjellet i Kåfjord i Troms ser riktig skummel ut og er kartlagt med behov for periodisk overvåking. Foto: Halvor Bunkholt

Regnes som ufarlige

25 nye fjellpartier er risikoklassifisert og registrert i fjellskreddatabasene til NGU og NVE. Ingen av dem har behov for kontinuerlig overvåking.

De nye kartlagte fjellpartiene ligger i Troms, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, og Rogaland.

– Blant de 25 fjellpartiene er det kun tre fjellpartier som har behov for periodisk overvåking. Det er ingen som har behov for kontinuerlig overvåking, forteller seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE.

Mer informasjon

De tre nye fjellpartiene, som er satt opp med periodisk overvåking, er:

Kartleggingen og risikoklassifiseringen er et nasjonalt kartleggingsprogram som utføres av NGU på oppdrag fra NVE.

– Databasen inneholder nå også mer informasjon og fakta om hva som er undersøkt i fjellpartiene, forteller skredforsker Martina Böhme ved Norges geologiske undersøkelse.

Den nye informasjonen kommer fram i temakartet «Status», hvor man ut fra symboler kan se hva slags data man kan finne:

  • Risikoklassifisert – alle data tilgjengelig
  • Periodisk måling – målestasjoner vises
  • Kartlagt – lineamenter vises

Jevnlig oppdatering

– Før viste vi kun data om «ustabile fjellparti». Nå viser vi også undersøkte steder som etterhvert er klassifisert som «steinsprangområder», områder som ikke viser tegn til deformasjon, og områder som er usikre fordi de ikke er blitt undersøkt, forteller Martina Böhme.

– Den nye versjonen er mye mer omfattende enn før. Samtidig er databasen dynamisk og innholdet blir jevnlig oppdatert, både med objekter som har behov for overvåking og fjellpartier som ikke trenger videre oppfølging.

Kommunene er informert om de nye ustabile fjellpartiene. NVE varsler samtidig at det nasjonale kartleggingsprogrammet fortsetter.

X