Så høy blir flodbølgenRoald Elvenes, NVE, sjekker instrumenter på Nordnesfjellet. (Foto: Kristine Østvold / Fylkesmannen i Troms)

Så høy blir flodbølgen

NVE har gitt ut en ny rapport om flodbølger etter fjellskred i Lyngen. Den viser at oppskyllingshøyden blir lavere enn tidligere beregnet.

Det er Norges geotekniske institutt, NGI, som har laget rapporten for NVE.
Analysen dekker oppskyllingsfaren tilknyttet potensielt skred fra Jettan, Indre Nordnes og Revdalsfjellet. De nye beregningene er basert på ny metode (probabilistisk tilnærming) og bygger på totalt 18600 oppskyllingsberegninger.
Rapporten inneholder også kartlegging av «verstefallstilfellet», som vil være relevant til bruk for beredskapsplanlegging i området.
Fylkesmannen tar nå initiativ til et beredskapsmøte mellom Fylkesmannen, NVE, Politiet og Statens Vegvesen, for å se på nye beredskapsløsninger.
Her kan du se rapporten.
Pressemelding NVE
Pressemelding Fylkesmannen i Troms

X