Skredfaren økerMannen sett fra Horgheim i forkant av et glasifluvialt delta. Det er bebyggelsen, Lyngheim, og jernbanen på andre sida av Rauma som er mest utsatt. Årsaken er at den ligger ved foten av store skredvifter og direkte på gamle fjellskred. For husene til venstre i bildet, Rønningen, er det ankomstveien som er utsatt. Husene er ikke truet med mindre fjellskredet utløser et løsmasseskred i skredviftene ved foten av fjellet. Foto: Halfdan Carstens

Skredfaren øker

Rauma kommune forbereder seg på evakuering etter at NVE mandag hevet farenivået ved Mannen fra gult til oransje.

Veslemannen ble i går ettermiddag satt på oransje farenivå. Grunnen var de store nedbørsmengdene som er meldt.
Det er også varslet store nedbørsmengder fra og med tirsdag ettermiddag. Basert på dette forventer NVE en markant økning i bevegelse i løpet av kvelden.
Hastighetene er så langt stabile på rundt 6 mm/ døgn i øvre del av området, og rundt 1 mm/døgn i nedre del av området.
Mandag kveld møtte kommuneledelsen i Rauma det lokale politiet for å diskutere status, skriver nrk.no.
– Vi prøver å ordne mest mulig på forhånd dersom det skulle bli rødt farenivå, sier ordfører Lars Olav Hustad.
Ved rødt farenivå vil elleve personer fordelt på fire husstander bli evakuert.
NVE la i fjor planer om å forsøke å utløse et eventuelt skred ved å tilføre vann i perioder med store nedbørsmengder.
Tiltaket er på plass, og vanntankene er fylt. NVE understreker at det er stor usikkerhet hvilken effekt vannbombingen vil gi.
Les dagsrapportene fra Veslemannen her

X