Sleivspark, surmuling, eller …

Forskere og institusjoner vil sko seg på "Skjelvet", mener geolog og forfatter Reidar Müller.

«Det som for oss geologer først virket som ren fiksjon, blir i intervjuer, reklame og annonsørinnhold fremstilt som et mulig scenario. At et slikt skjelv kan brukes av filmskaperne for å skape spenning, kan man regne med, men det er betenkelig at seriøse forskere ved NORSAR bruker filmen Skjelvet i markedsføringen av sin egen virksomhet,» skriver Reidar Müller i en kronikk i Aftenposten 31. august, samme dag som «Skjelvet» hadde premiere.

Müllers anliggende er at den lave risikoen for et nytt jordskjelv ikke formidles godt nok. Snarere tvert imot, mener han, «den massive markedsføringen av filmen, og spesielt den unyanserte fremstillingen av risikoen for et fremtidig jordskjelv, har skapt irritasjon og oppgitthet».

Hvem som er irritert og oppgitt, utover ham selv, går ikke fram av kronikken.

Geologen Müller harselerer videre over at NORSAR hevder at «store jordskjelv» kan inntreffe hvert hundrede år. «Og siden det nå er gått, hjelp, 114 år siden sist, kan vi snart vente et nytt skjelv«. Ja, kanskje, for han har vel hørt om 100-årsbølgen som ligger til grunn for risikovurderinger for installasjoner på norsk sokkel.

«Vi befinner oss langt inne på en kontinentalplate og i betryggende avstand fra plategrensene der de virkelig store skjelvene skjer,» skriver Müller.  Mindre kjent er det at det forekommer store jordskjelv også inne på platene. I GEO 05/2018 («I verste fall …») trekker Bjørn Tore Larsen fram flere eksempler på store intra-plate skjelv med alvorlige konsekvenser: Lisboa i 1755 (styrke 8.5-9.0), New Madrid i Missouri i USA i 1811/1812 (styrke 7.5-7.9) og Bucuresti i 1977 (styrke 7.3). Har geolog Müller tatt disse i betraktning når han kritiserer NORSAR?

Les hele kronikken.

 

X