Steinsprang kan nå 40 meter

I en rapport er det kartlagt 14 farlige områder i Trollfjorden, og gjennomsnittlig vil det være fare for steinsprang hvert 3. år.

Statens vegvesen inspiserte Trollfjorden sammen med en geolog etter steinspranget i fjor høst på oppdrag fra Kystverket. Nå er det gjort en omfattende skredvurdering av fjorden, og rapporten anbefaler at ferdsel skjer midtfjords eller i den sørlige delen av fjorden.
I mai ble det gitt informasjon om at Kystverket ville sette opp skilt om rasfare i Trollfjorden.

– Mindre fritidsbåter og kajakker som søker inn mot land er disponert for all steinsprang, spesielt fra nordsiden, heter det i rapporten. Deler av fjellsidene er kraftig sprukket opp og preges av stedvis overflateparallell oppsprekning, særlig på den 500 meter høye nordsida. Bergveggen har også det geologene kaller steiltstående tverrsprekker. 14 farlige områder bør inspiseres jevnlig, og man bør inspisere etter steinsprang for å vurdere stabiliteten i området. Ved to områder på sørsiden av fjorden bør det også inspiseres jevnlig og etter steinsprang.

Geologene fra Statens vegvesen mener at det er fare for steinsprang ca hvert 3. år, eller tre ganger i løpet av ti år.

De lister opp 11 overheng i den nordlige fjellsida som stikker mer enn én meter ut, og med partier som ikke har har støtte eller feste i berget ved siden av. Her er faren for steinsprang særlig stor. Det er også flere lignende overheng som er mindre framtredende.

Det er også gjort simuleringer av steinsprang i området der den glatte fjellsiden går ned i havet. Her kan enkelte steinblokker nå så langt ut som 40m fra fjellsiden dersom de løsner helt øverst i den 400m høye veggen.
Les hele saken i Bladet Vesterålen.

X