Tiårets geologibilder!

Tiårets geologibilder!

NGU og GeoPublishing inviterer alle lesere til en fotokonkurranse som skal fange viktige begivenheter og minneverdige øyeblikk innen geofaglig forskning og anvendt geologi de siste ti år.

Har du et blinkskudd fra det geofaglige miljøet som du gjerne vil dele med andre? Et foto eller en illustrasjon som viser en viktig oppdagelse, en spesiell begivenhet, eller et faglig gjennombrudd i tiåret 2010 – 2019?

Se konkurranseregler nederst i saken.

Ti år med en rivende utvikling i geofagene krever et aldri så lite tilbakeblikk. Derfor har vi tatt initiativet til en upretensiøs fotokonkurranse som kan gi smakebiter på hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til oss nordmenn.

Vi er på jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et verdig punktum for et vellykket forskningsprosjekt. Et vippepunkt eller en startstrek. Et oppsiktsvekkende foto, noe ekstra interessant, noe som de færreste har sett: Et bilde som skaper undring. Eller uro. Eller smittsom glede. En kjemisk reaksjon. Et minnesmerke.

Geologiske prosesser, landskap i endring, framtidas mineraler, fortidas ukjente liv, dyphavets hemmeligheter, fjellenes åpne leksikon, det største, de minste og den eldste, eller yngste. Verden betraktet på romsonders avstand, i ørsmå detaljer her nede på bakken, eller dypt nede i jordskorpa.

Bilder som får fram det de, og du, mener var viktig(st) i tiåret som passerte. Oppdagelser og erfaringer som vi kan, bør og helt sikkert vil ta med oss inn i framtiden.

Bli med og send oss bilder. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og GeoPublishing inviterer til en åpen konkurranse der alle kan være med. Det vil bli plukket ut 10 premierte bidrag.

Bilder/illustrasjoner sendes til terje@geo365.no innen 1. mai 2020. Vinnerne vil bli annonsert 31.mai 2020.

Juryen består av Morten Smelror (NGU) og Terje Solbakk (GeoPublishing).

Konkurranseregler

  1. Bildet skal ha en beskrivelse av motivet og en begrunnelse for hvorfor det er en god kandidat for å være tiårets geofaglige bilde.
  2. Der hvor en/flere personer utgjør mesteparten/hovedmotiv i bildet, må godkjenning være innhentet av denne/disse personene og vedlegges bildet.
  3. Innsender må være fotograf/illustratør av bildet.
  4. Fotoredigering godtas i rimelig grad, men ikke fotomanipulering (fjerning/tillegging av objekter).
  5. Bildet må være i høy oppløsning.
  6. Familie av juryen eller ansatte i GeoPublishing kan ikke delta i konkurransen.
  7. En deltaker kan maksimalt sende inn fem bilder.
  8. GeoPublishing og NGU forbeholder seg retten til å vederlagsfritt bruke bildene i markedsføring rettet mot konkurransen og fremtidige konkurranser.
X