Truer turistene med skredfareLovatnet. Det er lett å forstå at det kan gå ras fra disse stupbratte fjellsidene. Foto: Halfdan Carstens

Truer turistene med skredfare

Risikoen for skred i de trange dalene på Vestlandet har igjen fått publisitet i massemedia. Uten at det egentlig var noen nyhet.

– Med stupbratte fjellsider har det opp gjennom tidene gått svært mange skred, og det er ingen tvil om at skredfaren alltid vil lure i disse trange dalene, mener Torkjell Ljone, geolog og avdelingsleder for skred i Sunnfjord Geo Center.

– Smale, trange daler bidrar sterkt til at skredene får lange utløpssoner og kan true bebyggelse i nærheten av skredløpene, legger han til.

På bestilling fra Stryn kommune har konsulentfirmaet vurdert skredfaren innenfor ti forskjellige områder i Oldedalen og Lodalen i Stryn, og oppdraget var en oppfølging til kartleggingen av skredfaren i Stryn som var ferdig i 2017 (geo365.no «Faresonekart for Stryn»).

– Hensikten er å gi kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksbehandling, og faresonekartene viser hvor det eventuelt vil være nødvendig med sikringstiltak for å få bygge, forklarer Ljone.

Tabloid fra massemedia

De to fotogene dalene er mest kjent for noen av Norges største fjellskred (geo365.no: «Fjellskred i Noreg»). Spesielt husker vi de katastrofale hendelsene i Loen i 1905 og 1936, da til sammen 195 mennesker omkom (geo365.no: «Loen-ulykkene»), men nå har også mulighetene for snø-, jord-, flom-, sørpe-, steinskred og steinsprang blitt utredet.

Rapporten «Skredfarevurdering for utvalde område i Stryn kommune» ble offentliggjort i slutten av april og setter søkelys på faren for skred der folk enten bor eller ferierer. I sammendraget trekker den fram at campingplassen på Melkevollen innerst i Oldedalen (ved inngangen til Briksdalen med Briksdalsbreen) ikke oppfyller kravene til byggteknisk forskrift. Her er faren for skred større enn 1/1000 per år (Sikkerhetsklasse 2), hvilket ganske enkelt betyr at ekspertenes vurdering tilsier at det kan gå skred én gang hvert tusende år.

NRK kastet seg på umiddelbart og fokuserte på at «Ny rapport set livet i «instagram-bygda på vent». Innledningsvis skriver nrk.no at det ifølge rapporten kan gå ras av samme størrelse som i 1936. Det er i overkant dramatisk i forhold til den nøkterne teksten som Sunnfjord Geo Center opererer med.

Like fullt er det en kjensgjerning at noen av de største skredene i Lodalen har gått rett nord for gården Melkevoll. Et 6000 år gammelt skred har betegnende nok fått navnet Storura.

Av rapporten går det også frem at flere hjem og fritidshus i Lodalen er rasutsatt, men ingen er innenfor en faresone der sannsynligheten for skred er større enn 1/100 per år (Sikkerhetsklasse 1).

Det vil skje igjen

At «bygda er rasfarlig», slik nrk.no skriver, er vel heller ingen stor overraskelse, og daglig leder i Sunnfjord Geo Center, Even Vie, medgir gjerne overfor avisen at «Har det gått skred tidligere, så vil det gå skred igjen».

Det var derfor ingen riksnyhet at det fortsatt er risiko for alle typer skred på Vestlandet, også i Lodalen og Oldedalen i Stryn, men det er flott at NRK minner oss om at turistene må ha dette i mente, og spesielt når vestlandsværet setter inn med regn og vind.

 

X