Vannlekkasjer kan være årsakenBildet er tatt fra sør-vest og gir en oversikt direkte inn i skredområdet med hele skredgropen. Foto: Jaran Wasrud / NVE

Vannlekkasjer kan være årsaken

Lekkasjer fra vannledning kan gi ukontrollert strømming av vann under masser med marin leire og i verste fall utløse kvikkleireskred.

Lekkasjer fra vannledning kan gi ukontrollert strømming av vann under masser med marin leire og i verste fall utløse kvikkleireskred.

– Det er klart at hvis lekkasje [av drikkevann] forårsaker erosjon og forstyrrer kvikkleiren, så kan det være en utløsende årsak, sier seniorgeolog Anders Solheim ved Norges geotekniske institutt (NGI) til nrk.no.

Bakgrunnen er at tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 30 prosent av norsk drikkevann lekker ut i grunnen.

– Spesielt dersom det er en betydelig lekkasje og det er en vannledning med høyt trykk, kan både erosjonen det forårsaker og muligheten før økt trykk i grunnen være uheldig med tanke på stabilitet, sier Solheim.

Han sier til nrk.no at han ikke kjenner til eksempler hvor vannlekkasjer har utløst skred, og derfor er han forsiktig med å utløse noen alarm.

NRK referer videre til tall fra Mattilsynet som viser en lekkasjeprosent på 38 i Gjerdrum kommune.

X