Venter økte bevegelser

Venter økte bevegelser

Fjellpartiet ved Mannen i Romsdalen beveger seg mellom fire og fem millimeter i døgnet. NVE vil trolig oppgradere farenivået fra grønt til gult.

I takt med økende temperaturer og mer nedbør, øker også bevegelsene i det ustabile fjellpartiet Veslemannen, som er en del av fjellet Mannen i Romsdalen.
– Det er fremdeles frost så høyt oppe i fjellet. Men vi ligger tett opp til grensa fr å sette farenivået til gult, sier sjefgeolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Lars Harald Blikra til nrk.no.
Fjellpartiet er blant de mest overvåkede i landet. I oktober 2014 varslet geologene er nært forestående skred, og høsten 2015 og 2016 ble farenivået igjen satt til rødt, et nivå som innebærer evakuering.
NVE regner med at bevegelsene gradvis kan øke frem mot august, da snøen og isen sannsynligvis er borte og grunnen løsere.
– Når vi kommer ut i august skal det mindre nedbør til før det blir store bevegelser, sier Blikra.
Når det eventuelt skulle skje, vil NVE flomme fjellpartiet med store mengder vann som skal pumpes fra et lokalt vann. Det skal øke sjansen for skred.

X