Vil ikke skape fryktAnne Lycke er adm. firektør i NORSAR. Hun framhever at det er NORSARs samfunnsoppgave å sikre et best mulig grunnlag for å vurdere riskiko og tiltak. Foto: Halfdan Carstens

Vil ikke skape frykt

NORSAR presiserer at det hvert år forekommer jordskjelv i Oslo-området, men at det er umulig å forutsi slike hendelser.

«I fredagens utgave av Aftenposten skriver Reidar Müller om utfordringene ved å formidle jordskjelvrisiko i mediene. Det er et viktig tema. Dessuten er det flott at han anerkjenner at det kan være behov for et senter som samler all jordskjelvkompetanse i Norge, slik vi har foreslått,» skriver Anne Strømmen Lycke i et tilsvar til kronikken fra Müller.

Mûller hevder at «forskere og institusjoner forsøker å sko seg på Skjelvet«.

«Det er betenkelig at seriøse forskere ved NORSAR bruker filmen Skjelvet i markedsføringen av sin egen virksomhet,» skriver geologen.

«Den unyanserte fremstillingen av risikoen for et fremtidig jordskjelv, skapt irritasjon og oppgitthet,» heter det i kronikken.

«Som forskningsinstitutt er vi selvfølgelig opptatt av å dele kunnskapen vår med så mange som mulig. Det er dessverre ikke så mange som vet at det flere steder i Norge forekommer årlige jordskjelv. Spillefilmen Skjelvet har som Müller påpeker, gitt oss en flott mulighet til å dele vår kunnskap. Det er vi glad for,» parerer Lycke.

Hun presiserer samtidig at Oslo er et område der det årlige forekommer jordskjelv.

«Vi har vært opptatt av å si det som det er, ikke for å skremme folk, men for at beslutningstagere skal ha et best mulig grunnlag for å vurdere risiko og tiltak. Det er en del av vår samfunnsoppgave,» påpeker Anne Lycke.

 

X