Vurderer fysisk sikring Mannen sett fra parkeringsplassen under Trollveggen. Gult omriss viser det ustabile fjellpartiet Mannen. Bevegelsene innenfor dette området er lave, inntil et par cm pr år. Unntaket er «Veslemannen» (rødt omriss) hvor bevegelsene i den mest aktive delen var over seks meter i 2018 (merket 1 på fotoet). Foto: NVE

Vurderer fysisk sikring

NVE vurderer nå å etablere en sikringsvoll som sikrer bebyggelse og gårdsareal for et skred fra Veslemannen.

De mange evakueringene i forbindelse med fjellskredfaren fra Veslemannen er en stor belastning for de berørte. Også beredskapsaktørene bruker mye ressurser på evakueringene. Rauma kommune har oppfordret NVE til å finne varige løsninger, og ulike tiltak har vært diskutert og vurdert.

– NVE vurderer å etablere en sikringsvoll som sikrer bebyggelse og gårdsareal for et skred fra Veslemannen. Det må imidlertid brukes noe mer tid på den tekniske løsningen og på faglige analyser av et slikt tiltak, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Dersom det ikke skjer større utrasinger fra det ustabile fjellpartiet i løpet av denne sommeren og høsten, er NVE innstilt på et tiltak som kan settes i verk vinteren/våren 2020.

NVEs rutiner ved økt farenivå på Veslemannen

NVE, Rauma kommune og andre aktører har de siste årene brukt mye tid og ressurser på de mange situasjonene med økt farenivå på Veslemannen, inkludert medieoppfølging i Rauma.

– Det er viktig for oss å håndtere og informere befolkning, de evakuerte og media på en profesjonell måte med fakta om det som skjer i det ustabile fjellpartiet. Vi har derfor integrert varsel fra fjellskredovervåkingen, inkludert varsel om Veslemannen, på varslingsportalen vår varsom.no, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra.

På bakgrunn av erfaringene de siste årene ønsker NVE å gjøre noe endring i rutinene. Ved overgang til oransje eller rødt farenivå vil det som før legges ut varslingsrapport og daglige situasjonsrapporter.

De daglige statusrapportene vil bli lagt ut hver morgen ca. kl. 09. Fagfolkene vil normalt ikke være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer før denne rapporten er publisert. Kontaktpunkt for pressen blir oppgitt på dagsrapportene.

I år vil NVE i utgangspunktet ikke være tilstede i Rauma ved oransje og rødt farenivå, noe som medfører at det ikke vil bli holdt daglige pressebriefer.

– Dersom Rauma kommune eller de evakuerte i enkelte situasjoner har behov for dialog og direkte møter med NVEs fagfolk vil, vi selvsagt prioritere tilstedeværelse i Rauma. Vi understreker at kvaliteten og nivået på overvåkingen vil være den samme som før, sier Blikra.

X