Fra 21 til 11 timer

Fra 21 til 11 timer

Strekningen er 1100 km lang, og i dag er det nødvendig med 7 ferger. Uten disse blir reisetiden forkortet fra 21 til 11 timer.
Se filmen om Norges største samferdselsprosjekt.

Newer Post
X