Mareritt for vegvesnet

En tunnel skal bygges i Sørkjosen, og et spansk selskap er leid inn for å gjøre jobben. Men prosjektet går ikke som planlagt...

X