Alunskifer og bekk forsinker byggeprosjektFoto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Alunskifer og bekk forsinker byggeprosjekt

Oslos kommende storstue Nye Jordal Amfi er forsinket ett år. Årsaken er vanskelige grunnforhold.

Oslos nye hovedarena for ishockey skulle stå klar september 2018, men er nå forsinket ett år. Årsaken er at grunnforholdene er mer kompliserte enn hva som først var antatt.
Det skriver Anlegg&Transport.
Komplikasjonene skyldes i hovedsak at Hovinbekken liggere høyere enn antatt. Den ledes i kulvert under det nordøstlige hjørnet av hallen. Bekken skal delvis åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park.
Dette fører til at kulverten må sikres og forsterkes, et arbeid som er komplisert og tidkrevende.
Byggearbeidet har videre synliggjort kompliserte grunnforhold i form av alunskifer og syredannende bergarter.
– Både kulverten og kompliserte grunnforhold er beskrevet og vurdert som risikomomenter i vårt forprosjekt, men det var først etter at den gamle hallen ble fjernet at det var mulig å slå fast omfanget. Vårt fokus nå er å gjennomføre arbeidene slik at hallen kan åpnes til sesongstart 2019 innenfor bystyrets vedtatte kostnadsramme, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg i følge at.no.

X