Åpnet nytt grusanleggFoto: Veidekke

Åpnet nytt grusanlegg

Veidekke åpnet denne uken et nytt anlegg for pukk- og grusproduksjon på Jessheim.

Veidekke Industri åpnet denne uken det nye anlegget Bergmoen grus, som ligger like ved Hovinmoen der det har blitt produsert pukk og grus siden 1952. Det skriver Byggeindustrien.
– Vi visste denne dagen ville komme, og har jobbet i mange år med denne etableringen. Nå har vi et nytt anlegg med grusressurser for 20 – 30 år, sa Kari Helland Berntsen, leder for pukk- og grusvirksomheten i Veidekke Industri.
Det nye anlegget gir bedre fasiliteter og arbeidsmiljø for de ansatte. I tillegg er åpningen en del av en større, langsiktig plan.
– Vi har også tillatelse for asfaltproduksjon og betongproduksjon, i tillegg til gjenvinning. Vi håper dette området vil huse flere typer virksomhet etter hvert, fortsatte Berntsen.
Bergmoen grus har også fått et nytt laboratorium som tilbyr tester for Veidekkes anlegg på Østlandet i tillegg til eksterne kunder.

X