Arbeidet går fremover

Arbeidet går fremover

Kystverket jobber med forberedelser for bygging av skipstunnelen ved Stad. Nå er de igang med maritime og geologiske undersøkelser.

Kystverket utarbeider nå forprosjekt, reguleringsplan og konsekvensutgreiing for Stad skipstunnel. Den skal leveres i løpet av våren til Samferdselsdepartementet.
Det foretas nå geotekniske og maritime undersøkelser på sjøbunnen ved begge sider av tunnelmunningen. Dette vil også bli gjennomført ved Saltasundet ved Selje. Kjerneboringer og grunnprøver blir tatt snart, for å avgjøre fjellets stabiliteten ved de to planlagte tunnelpåslag.
Les saken hos tu.no

X