Årets Æresrallar 2015

Årets Æresrallar 2015

Under Vinterfestuka i Narvik ble Malvin Nilsen kåret til årets Æresrallar.

Denne prisen hedrer personer som har gjort en spesiell innsats innen arbeidslivet eller gjort et bane-brytende arbeid på den sosiale/kulturelle sektor på Nordkalotten.
Prisen ble delt ut av styreleder Brit Ruud i Stiftelsen Vinterfestuka. Hun introduserte historien om Malvin og LNS på en så flott måte at vi gjengir den her i sin helhet.
«Mange eventyr starter med «det var en gang». Slik er det også med dette eventyret. I 1961 skulle en ung mann dra til Sverige for å skru på Volvoer. Kofferten var pakket for avreise neste dag. Faren hadde en bedre idè; – anleggsvirksomhet. Og selskapet ble etablert.
Maskinparken må sies å være beskjeden. Den bestod etter hvert av en eneste maskin, en bull-doser med gravemaskin bakpå. I dag har konsernet en meget stor og moderne maskinpark og er i front når det gjelder å utvikle og benytte ny teknologi.
Ut fra denne etableringen har det vokst fram et konsern som består av 16 selskaper og 1200 ansatte. Nord-Norges største entreprenør, med hovedfelt tunnel og veibygging. De eier også flere gruver og betongstasjoner.
Mange tenker naturlig nok svær gul maskin når de hører firmanavnet. Virksomheten er langt mer spektakulær. Vi har alle daglig nærkontakt med produkter som kommer fra deres virke. Fra du sminker deg om morgenen, drar bankkortet eller bremser, benytter du deg av råvarer fra en av deres virksomheter.
I Narvik har vi flere og synlige prosjekter siden de kom hit som underentreprenør for Eeg Henriksen på slutten av 70-tallet og så etter hvert etablerte kontor her. Alle var og er imponert over SILA-utbyggingen. Prosjektene spenner seg fra Nordpolen til Sydpolen. De er der andre ikke er. Hele Norge, på Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya, i Hong Kong og i Chile. Siste glitrende avsnitt i eventyret handler om rubiner på Grønland.
Ei verdensbedrift har behov for sentral etablering av hovedkontor. Og det har de. Sentral i verden; på Strandland i Andøy – med planer om utvidelse. Det ligger en klar filosofi i bunn for ei slik etablering, og ei stolthet over hvor du kommer fra. Og de har distriktskontor i Oslo, det må nevnes.
Helhetstenking er betegnende for familiebedriften. Derfor har familien engasjert seg i samfunnsarbeid på mange felt og nivå. Det er mange idrettsanlegg og samfunnsprosjekter som har fått firmaets logo og kroner opp gjennom årene.
Selvfølgelig er de en sentral samarbeidspartner i Vinterfestuka, og mange vil med rette hev-de at de er Norges mest spennende Rallarbedrift.
Suksessen har ikke kommet lett. Hardt arbeid, kompetanse, tålmodighet, nytenking og ikke minst; uredd og dyktig ledelse har vært, og er, grunnlaget for nye kapitler i eventyret.
Det er en stor ære å utnevne hedersmannen, gründer, og styreleder Malvin Nilsen i LNS gruppen til Æresrallar 2015.»
BRITA ERLANDSEN
Informasjonsansvarlig LNS
Les også: «Med to tomme hender»

X