Blått lys for skipstunnelTunnelen er ment å bli 1700 meter lang, 50 meter fra bunn til tunneltak og 36 meter bred. Tunnelen er planlagt utbygd gjennom Stad-halvøya, mellom innerst i Moldefjorden og Kjødepollen i Vanylvsfjorden, sør i Selje kommune

Blått lys for skipstunnel

Hurtigruten vil ikke benytte den planlagte skipstunnelen innenfor Stad. Det kan bety dødsstøtet for det kreative prosjektet

– Målet med en skipstunnel ved Stad skal være å redusere reisetid, redusere forurensning og redusere faren for ulykker. For Hurtigrutens del, vil det å bruke tunnelen kort sagt føre til det stikk motsatte. Derfor har vi besluttet at vi ikke kommer til å bruke tunnelen dersom den blir realisert, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til sysla.no.

Hurtigruten mener skipstunnelen vil medføre vanskelige seilingsforhold i begge ender av tunnelen, økt forurensning, fare for ulykker og endrede rutetider.

For hurtigruten er ikke Stad utfordrende for regulariteten til Hurtigruten.

– De siste 15 årene har vi passert Stad nesten 12.000 ganger uten problemer. Mindre enn en håndfull ganger i året vi vurderer at værforholdene er så ille at vi ikke kan passere Stad, sier Ege til sysla.no.

Det var opprinnelig att av 1,5 milliarder kroner til prosjektet i første planperiode av for NTP 2018 – 2029, og 1,2 milliarder kroner i andre planperioden .

Da regjeringens forslag til statsbudsjett ble offentliggjort tidligere denne måneden, ble det ikke viet en krone til skipstunnelen på Stad.

Stad skipstunnel er tenkt å romme båter på størrelse med den største hurtigruta, og er planlagt å bli 1,7 kilometer lang, 49 meter fra bunnen til taket, og 36 meter bred.
Foto: KYSTVERKET/SNØHETTA

X