Danner ny infrastrukturenhet Veidekkes pukk- og grusvirksomhet på Bergmoen ved Gardermoen. Foto: Anders Auberg @Veidekke ASA

Danner ny infrastrukturenhet

Veidekke slår sammen sine virksomheter innen anlegg og industri til Veidekke Infrastruktur. Virkeområdene blir blant annet asfalt, pukk og grus, vei, bane og kraftanlegg.

1. mai ble Veidekkes norsk anleggs- og industrivirksomheter slått sammen til en ny enhet – Veidekke Infrastruktur.

Den nye virksomheten skal ifølge Veidekke kunne betjene kunder mer effektivt og koordinert.

–  Veidekkes entreprenør- og industrivirksomhet i Norge har til nå vært organisert i tre enheter; bygg, anlegg og industri. Sammenslåingen av anleggs- og industrivirksomheten vil sikre et koordinert og effektivt kundegrensesnitt overfor viktige offentlige og private kunder i det norske anleggsmarkedet, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke ASA.

Likheten mellom de to forretningsområdene i de to virksomhetene er mange, og det samme er fagkompetansen. Omorganiseringen gjør at Veidekke kan ta ut stordriftsfordeler og få en bedre utnyttelse av ekspertise, noe som kommer begge virksomhetene til gode.

Industri-enheten er Norges største asfaltentreprenør og landets nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har de en betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet.

Anleggs-enheten driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innen vei, bane, kraft- og industrianlegg og flyplasser.

Samlet vil Veidekke Infrastruktur ha om lag 2 400 ansatte og en omsetning på 9,8 milliarder kroner (2019).

Forretningsområdene i de to virksomhetene vil i første omgang opprettholdes som i dag. Arbeidet med samordningen starter umiddelbart og vil bli ferdigstilt innen utgangen av 2020.

X