Dårlig fjell for RogfastTunnelprosjektet Rogfast er grensesprengende balnt annet fordi det skal bygges et kryss midt i tunnelen for avkjøring til Kvitsøy.

Dårlig fjell for Rogfast

En ny rapport viser at Rogfast-tunnelen må drives gjennom partier som defineres som "eksepsjonelt dårlig bergmasse".

Hele 62 svakhetssoner og sprekkesoner er kartlagt av Norconsult, og når disse skal forseres venter man «meget utfordrende forhold for tunneldriving, spesielt når det gjelder vanntetting og sikring av bergstabilitet», skriver Stavanger Aftenblad.

Partiene med vanskelige grunnforhold er påvist i området øst for Kvitsøy.

Det må forventes høy permeabilitet, og i verste fall kan man måtte håndtere meget permeabelt materiale med direkte vanntilførsel fra havbunn og over 300 meter vanntrykk.

– Det som er viktig for oss er å understreke overfor eventuelle anbydere at de kan støte på vanskeligheter og at de tar de forholdsregler som er nødvendige. Rent teknisk er det mulig å løse alle de utfordringer som er, til og med løsmasser, sier prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen til Stavanger Aftenblad.

E39 Rogfast blir verdens lengste undersjøiske veitunnel på ca. 27 km, og inngår i nasjonal satsing på fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

Prosjektet omfatter planlegging og prosjektering av E39 Rogfast fra Harestad, Randaberg kommune til Laupland, Bokn kommune (tunnel). Norconsult bidrar innen 24 fagområder.

Gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at det kan bygges en tunnelarm fra øya Kvitsøy som ligger midt mellom Harestad og Bokn. Tunnelen vil drives fra tre steder, noe som gir en byggetid på ca. sju år fra oppstart av første hovedentreprise i 2017, skriver Norconsult.

Det meste av tunnelmassene er planlagt plassert i sjødeponier på Harestad, Kvitsøy og i Bokn. Endelig plassering av alle tunnelmasser er ikke endelig avklart.

Blir prosjektet gjennomført etter intensjonen vil det sette en rekke verdensrekorder, og bli verdens lengste undersjøiske biltunnel for ordinær trafikk (ca. 27 km), verdens lengste firefelts vei i tunnel (ca. 27 km), verdens dypeste firefelts vei i tunnel (-392 meter) og verdens dypeste veikryss (-200 meter).

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter. Det vil samtidig legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som styrker viktige næringsklynger.

 

X