Den grå og fargerike boka

Den grå og fargerike boka

Boka om bruk av naturstein forteller med all tydelighet hvorfor «gråstein» er et dekkende begrep for den norske berggrunnen. Men det betyr ikke at praktverket er kjedelig. Det er i stedet en enorm inspirasjon til å ta i bruk stein neste gang et byggeprosjekt – stort eller lite – er på gang.

NATURSTEIN

Til glede, nytte og inspirasjon

Tor Inge Vormedal

Vormedal Forlag, 2014

«Naturstein har fått en renessanse de senere årene,» skriver forfatteren innledningsvis. Det skal være visst. Og boka illustrerer dette til fulle gjennom mange flotte fotografier tatt landet rundt. Den lærer oss at stein er et langt vanligere valg som byggemateriale enn det vi var klar over.

Boka bidrar derfor sterkt til at det heretter blir enda morsommere å ferdes der vi nordmenn har satt spor etter oss i form av blomsterkasser, gjerder, klatrevegger (!), piper, bautaer, tunnelmunninger, (gamle) veier, bruer, trapper, gangveier, hager, parker, statuer, rassikring, tak, hytter, hus og mange andre slags byggverk, enten vi er midt i byen eller langt ute på landet. Boka gjør oss ganske enkelt mer nysgjerrige på hva slags byggematerialer som har blitt anvendt rundt omkring. Og der stein er valgt, og det skjer stadig oftere, vil vi heretter dvele litt ekstra for å betrakte både steinen (type og farge) og byggemåten.

Boka gir definitivt også inspirasjon til å velge stein som byggemateriale for den som skal bygge nytt. Enten vi snakker om et innendørs gulv, et utendørs gjerde eller et prangende kontorbygg. Hvilket også er hensikten. Det fremgår av undertittelen («til glede, nytte og inspirasjon»). Glede gir den også. Det er unektelig flott å se hvordan stein kan berike alt fra kjedelige jernbanestasjoner til påkostede hyttetun. I tillegg til at naturstein mange steder vil være et bedre valg enn betong, estetisk sett, lærer vi også at stein er betydelig billigere. Forklaringen er delvis bruk av moderne maskiner. Selvsagt er naturstein også mer miljøvennlig. Og vedlikeholdsfri. Til forskjell fra den grå og kjedelige betongen slipper den også unna taggerne.

Forfatteren viser gjennom bortimot 280 sider med tekst og bilder genuin interesse for stein som byggemateriale. Journalisten avslører imidlertid tidlig i boka at geologi ikke er hans fagfelt, og til en viss grad bærer den preg av det. Vi savner nemlig litt mer kunnskap om den steinen han omtaler. Det kunne ha beriket teksten og gitt et bredere perspektiv på stein som byggemateriale. Han er imidlertid ikke snauere enn at han trekker frem Norges nasjonalstein, larvikitt, som den dominerende typen blokkstein. Men det står fint lite om hvordan denne vakre blåskimrende bergarten har blitt til. Til hans forsvar blir vi kjent med geolog Amund Hellands pasjon for takskifer og helleproduksjon på slutten av 1800-tallet.

Forfatteren skal likevel ha ros for en systematisk gjennomgang av begrepet naturstein. Med god hjelp av ekspertene ved Norges geologiske undersøkelse skiller han mellom blokkstein, skifer og murestein. I tillegg innfører han en fjerde type: rydningsstein eller dyrkingsstein. Som navnet antyder er dette stein som har ligget i jorda i tusenvis av år og kommer frem i forbindelse med nydyrking. Alle som har vært på Jæren og sett steingjerdene vet hva dette er.

Leseren kan lett sitte igjen med et inntrykk av at norsk naturstein er grå. Bildene har – etter undertegnedes mening – ikke klart å få frem godt nok at stein også har andre farger. Det gjelder for eksempel rød drammensgranitt, grønn kvartsitt og blå larvikitt. Men det betyr ikke at verken boka, eller norsk stein, er kjedelig. Vi skriver norsk stein. For det er det som er forfatterens førstevalg, noe han også viser ved å avlegge de største steinprodusentene her i landet et besøk, men han kommer likevel ikke utenom at byggherren noen steder – av prismessige grunner – har foretrukket kinesisk stein.

Det er lett å trekke et par konklusjoner etter å ha leste denne boka. Først og fremst får vi til fulle bekreftet at stein er et usedvanlig lekkert byggemateriale som kler den norske kulturen og naturen svært godt. Dernest bør boka være pensum for alle som står med byggeplaner, og dette gjelder spesielt arkitekter og alle som har et ansvar når det skal oppføres (eller renoveres) nye private eller offentlige bygg.

Dessuten er Naturstein også hyggelig lesing for alle dem som bare er glade i stein generelt og naturstein spesielt.

711x917_Naturstein_Forside

 

X