Etablerer asfaltlaboratorium Foto: NCC

Etablerer asfaltlaboratorium

NCC Asfalt etablerer et nytt laboratorium i Bergen og ansetter to nye ledere for å videreutvikle selskapets labvirksomhet.

NCC Asfalt, en del av bygg- og anleggskonsernet NCC, etablerer et nytt laboratorium i Bergen som skal supplere det allerede eksisterende asfaltlaboratoriet i Drammen. Årsaken er selskapets sterke vekst de seneste årene.

I en pressemelding skriver NCC at Bente Stokkenes Nesbø tiltrer som labsjef ved det nye laboratoriet i Bergen. Helga Ros Fridgeirsdottir overtar stillingen som sjef for laboratoriet i Drammen.

– Bente er en viktig brikke i vår omorganisering av lab-virksomheten vår, og vi er veldig glade for at hun vil være med å videreutvikle vår kompetanse på asfalt og drive utviklingen av bærekraftig produksjon av asfalt, sier direktør i NCC Industry, Joar Caspersen.

– Med Bentes kunnskap og erfaring med nanopartikler og fysikalsk kjemi, ser framtiden for asfaltutvikling bra ut. Det er også veldig gledelig at Helga ønsker å satse videre i NCC, og at hun ønsker å ta laboratoriet i Drammen inn i framtiden.

Satsningen på økt laboratorie-kapasitet henger sammen med NCC Industrys sterke vekst de siste årene. NCC må være rigget for å møte dagens krav til prøvetagning og oppfølging av asfaltegging. Nesbø skal lede lab-virksomheten i Bergen, og sørge for utførelse av analyseoppgaver og rapportering, og støtte asfaltlagene med asfalt- og steinprøver.

NCC Asfalt leverer en rekke typer asfaltkvaliteter som er tilpasset ulike formål fra gårdsplasser og sykkelstier til motorveier og flyplasser. I Norge produserer NCC årlig flere millioner tonn asfalt.

NCC er et av Nord-Europas ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskaper. Med den nordiske regionen som kjernemarked opererer NCC over hele verdikjeden med utvikling og bygging av boliger og næringseiendommer. NCC bygger også industrianlegg, offentlige bygninger, veier, anlegg og annen infrastruktur.

NCC tilbyr dessuten råmaterialer innen bygging og står for asfaltlegging og veiservice.

X