Ettersikrer 40 veiskjæringer Utløsningsplanet et par dager etter raset over E18 ved Bommestad i Larvik. Foto: Sveinung Sundby

Ettersikrer 40 veiskjæringer

Raset ved Bommestad langs E18 før jul i fjor var en oppvekker for Statens vegvesen. Nå tar de grep etter at en rapport avdekket kritikkverdige forhold.

13. desember i fjor gikk et stort steinsprang over den nye veistrekningen langs E18 nordøst for Larvik. Til alt hell ble ingen kjøretøy rammet, men hendelsen skapte store trafikale utfordringer.

Norge er et land som er godt kjent med steinsprang som krysser veier. Det som er spesielt med hendelsen ved Bommestad i Vestfold og Telemark, er at store steinblokker gled ut fra en tilsynelatende godt sikret veiskjæring lang et nyåpnet veistykke.

28. februar i år kom rapporten som avdekket flere kritikkverdige forhold.

Rapporten var knusende i sin dom over arbeidet som ble utført etter utsprengning for å sikre kilen som raste ut fra bergskjæringen.

For mangelfullt vurdert sikringsbehov, for dårlig fjellsikring etter angitt behov, og dårlig kvalitetskontroll av tredjeparts kontrollør får skylden for det 1 100 m3 store skredet over E18.

– Vi må ta selvkritikk på at det har vært for lite fokus på inspeksjon av fjellskjæringer. Bommestad-raset var en oppvekker som vi har tatt lærdom av, og nå gjøres det grep, sier prosjektleder Tore Jan Hansen i Statens vegvesen i en sak på bygg.no.

Ifølge Hansen har Statens vegvesen i kjølvannet av rapporten satt i gang en prosess med å kartlegge samtlige fjellskjæringer på den 95 kilometer lange E18-strekningen mellom Bergsenga og Langangen.

Av 111 veiskjæringer med en høyde på minst 5 meter, ble det gjennomført befaring på rundt 50, Til sist satt de igjen med 35 – 40 veiskjæringer de ville prioritere (ettersikre).

Så langt har 25 personer som deltar aktivt i sikringsarbeidet gjort seg ferdig med ettersikring av 6 veiskjæringer.

Ifølge Hansen prøver Statens vegvesen så langt som mulig å unngå sprengningsarbeider i forbindelse med sikringen av skjæringene. Hovedsikringsbiten består av bolter, stag og noe sprøytebetong.

På spørsmål om hvem som har skylden for at Statens vegvesen nå må ettersikre for om lag 50 millioner kroner, svarer Hansen at de første og fremst erkjenner at det har vært manglende fokus på vedlikehold av veiskjæringene.

– Vi har nok i for mange år lent oss på driftskontraktene og en liten setning om at entreprenørene skal se over fjellet. Bommestad-raset var et varsko til oss selv. Dette er et område hvor vi har forsømt oss, og det må vi være ærlige på, men nå gjøres det som sagt grep, sier Hansen videre til bygg.no.

Statens vegvesen har tatt flere grep etter Bommestad-raset. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik nevner blant annet et tydeligere fokus på veiskjæringer over ti meter, sikring mellom hva som har blitt anvist og hva som faktisk har blitt gjort når det kommer til bolting, og anbefaling om at en geolog eller bergkyndig person skal utføre regelmessig inspeksjon.

Det uavhengige ekspertutvalget ble nedsatt av vegdirektøren og ledet av Bjørn Nilsen, professor i ingeniørgeologi og bergmekanikk ved NTNU. De andre i utvalget var Eivind Okstad (Sintef), Vidar Kveldsvik (NGI), Anders Beitnes (Beitnes Consulting) og Øystein Nordgulen (NGU).

Les mer om Bommestad-raset her

Les mer om rapporten fra ekspertutvalget her

X