Fjellsprengning uteblir i kunsten

Det viser seg at fagområdet fjellsprengning er et sjeldent tema i billedkunst ifølge Kulturutvalget i Norsk Forening for Fjellprengningsteknikk, NFF.

NFF har et eget kulturutvalg som har i oppgave å sørge for dokumentasjon av fagområdets kultur. Det viser seg at fagområdet er dårlig representert i billedkunst (maleri, litografi, tegninger), uttaler Kaare Flaate til bygg.no
– Temaet vi snakker om er tunneler, fjellrom, massetak og skjæringer, under anlegg eller i ferdig tilstand. Det var å vente at en så viktig del av virksomheten i samfunnet også ville gjenspeiles i kunsten. I et forsøk på å få en bedre oversikt trenger vi hjelp fra Byggeindustriens lesere. Vi ønsker tilsendt en digitalt kopi av eventuelle kunstverk, sier han. Bildene kan sendes hit, og bør merkes med lokalitet, kunstnerens navn og eieren av kunstverket.
Fjellsprengningsmuseet vil også være interessert i dette materialet. Men en slik bruk vil trolig kreve tillatelse fra den enkelte eier.
Les hele saken hos bygg.no

X