Fotavtrykk over hele verdenHeidi Berg, formann i NFF, hadde gleden av å dele ut Æresmedlemskap til Magne Paulsen. Foto: Thor Skjeggedal

Fotavtrykk over hele verden

Fjellsprengerne har mye å skryte av. Men det henger noen spøkelser der fremme.

«Velkommen kjære fjellsprengere, rådgivere, entreprenører, leverandører, byggherrer og inviterte gjester.» Slik åpnet Heidi Berg Fjellsprengningskonferansen i slutten av november i fjor. Berg er formann i Norsk Fjellsprengningsforening. Hele 852 deltakere bekreftet at konferansen fortsatt er populær, og Bergs første setning forteller også at mangfoldet blant deltakerne var stort.

Berg innledet med litt selvskryt. For i 2014 ble NFF og Norge tildelt World Tunnel Congress 2017 (GEO 04/2014). I skarp konkurranse med Amsterdam og Paris ble Bergen foretrukket. Verdens største tunnelkonferanse blir arrangert mellom de syv fjell (hvorav flere har tunneler). Mer enn 1200 besøkende er ventet. Kanskje blir det en ekskursjon til Stad?

«Vi var en stolt gjeng som visste hvilken innsats som lå bak. En innsats som ikke bare ble lagt ned månedene før, men som har blitt investert i årevis før det. Jeg snakker om alle dere som reiser rundt i verden og deler kunnskap og sanker kunnskap, deler teknologi og sanker teknologi. Dere har lagt igjen tillit til at den norske tunnelkompetansen er verdt å lytte til,» sa Berg.

«Jeg oppfordrer dere til å fortsette å legge igjen fotavtrykk. For det er nå den virkelige jobben begynner. Vi har lovet Tunnelfamilien der ute at Norge skal stille med et profesjonelt arrangement, interessante anleggsbefaringer, flott natur, samt å skape den beste kunnskapsarenaen med god tilgang på ettertraktet, norske tunnelkompetanse». Nå er det bare to og et halvt år igjen til det braker løs.

Formannen minnet i sin velkomsttale også om at Norge er en betydelig aktør innen tunneler og bergrom, også i verdensmålestokk, og at vi kan vise til både verdens lengste og dypeste vegtunnel, en potensiell skipstunnel, og kanskje også en ilandføringstunnel for olje på sikt.

Statistikken Berg sikter til viser at det ble sprengt ut 172 prosent mer m3 i 2014 enn for bare fem år siden. «Under 9 prosent av denne kapasitetsøkningen er tatt av utenlandske entreprenører. Resten har vår egen entreprenørbestand tilpasset seg,» fortalte hun.

Berg er også opptatt av rekruttering. «Hvem skal bygge landet hvis rekrutteringen til yrkesfag fortsetter å falle?” .Bakteppet er at kriminelle får innpass i større deler av bygg- og anleggsbransjen. «I dag har vi tall på at 30 prosent av byggebransjen er svart arbeid. Vi må sikre at tilsvarende ikke skjer med anleggsbransjen. Heldigvis er det et seriøst og godt samarbeid mellom byggherrene, politiet, skattedirektoratet og bransjen».

«Entreprenører har uttalt at et bidrag til en slik utvikling kan være å bli avkrevd mer krevende svar i tilbudsleveransen enn «hvor billig kan dere bygge dette?» De ønsker å bli vurdert på bakgrunn av annet enn laveste pris,» sa Berg.

«Vår næring er en av de største og viktigste distriktsnæringene. Det er en real bransje, hvor yrkesstoltheten fortsatt råder. Det er en perfekt arbeidsplass for mange av våre unge i dag, også for de som ikke ønsker å slite skolebenken. Vi trenger at det satses på yrkesfag, vi trenger denne ungdommen, og vi trenger kompetente fagarbeidere hos våre entreprenører til å gi dem den opplæringen de fortjener.»

Formannen er også opptatt av at verdi kan måles på mange måter. «Klarer vi å bli flinkere til å sette karakter på «totalverdien for AS Norge» mer enn pris som et tall?

«Pris må også måles på kvalitet, sikkerhet, sunt arbeidsmiljø, miljøregnskap og kortreiste materialer. Hva med innstas for rekruttering og opplæring av lærlinger? Hva er den reelle kostnaden og reelle verdien man sitter igjen med etter at et anlegg er fullført.”

Heidi Berg avsluttet med å legge et ansvar på konferansens deltakere, seg selv inklusive: «Det er vi, vi som er i dette rommet i dag, som må jobbe for at den bransjen vi skaper er både attraktiv og sikker i femtiden.”

Formannen fikk rungende applaus. Om kvelden skålte de.

X