Fra 21 til 11 timer

Fra 21 til 11 timer

Ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim innebærer både tunneler og forskjellige typer bruer. Spesielt tunnelene vil gi arbeid for ingeniørgeologene.

Strekningen er 1100 km lang, og i dag er det nødvendig med 7 ferger. Uten disse blir reisetiden forkortet fra 21 til 11 timer.
Se filmen om Norges største samferdselsprosjekt.

Newer Post
X