Fremtiden foran segAnleggsbransjen kan nyttiggjøre seg den geofaglige kompetansen som kanskje blir frigjort hvis behovet for oljegeologer og oljeingeniører blir mindre.

Fremtiden foran seg

Behovet for anleggsrelatert kompetanse til virksomhet på land har kanskje aldri vært større enn hva hva det er i dag.

Selv om behovet for geologer til oljeindustrien for øyeblikket har stagnert, har behovet for både denne kompetansen og annen anleggsrelatert kompetanse til virksomhet på land kanskje aldri vært større enn hva det er i dag.
Kunnskap om undergrunnen er viktig for all utbyggingsvirksomhet, enten den finner sted over eller under overflaten. Rask befolkningsvekst, økt urbanisering og klimaendringer vil i årene som kommer gjøre det nødvendig med betydelige investeringer i infrastruktur og større utnyttelse av undergrunnen. Videre er behovet for «grønn» energi og utbygging av vannkraft økende over hele verden. Den norske tunnelbransjen har lange tradisjoner og solid kompetanse i å utnytte berggrunnen til bygging av ulike typer tunneler for infrastruktur, lagerhaller og vannkraftanlegg.
I NFF har vi alltid vært opptatt av å dele erfaringer og kunnskap. NFFs visjon er å være den viktigste kunnskapsarenaen for en bærekraftig bruk av undergrunnen og foreningens mange arrangementer er en naturlig samlingsplass for alle som jobber innen anlegg-, tunnel- eller bergverksindustrien.
I likhet med andre virksomheter er også dette en bransje som er i utvikling i takt med de behov som samfunnet til enhver tid stiller.
Kompetansen og stoltheten for faget er høy. I tillegg kan den norske tunnelbransjen i dag skilte med topp moderne utstyr, kompetanse på bruk av avanserte metoder og et godt samarbeide mellom partene i arbeidslivet og med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Sammen med utfordrende prosjekter, både i Norge og i utlandet, bidrar dette til en kontinuerlig videreutvikling av denne bransjen som har fremtiden foran seg.
Bygge- og anleggsbransjen er i dag en av Norges største næringer, men bransjen kan aldri tillate seg å hvile på sine laurbær. For å løse de samfunnsoppgavene som ligger foran oss og samtidig opprettholde den kvaliteten, kompetansen og potensialet for videreutvikling som bransjen kan flagge med i dag, trengs det en kontinuerlig rekruttering av alle typer fagfolk innen bygg- og anleggsfagene. Her må vi satse på dagens ungdom slik at de kan løse morgendagens samfunnsoppgaver og bringe videre den arven som er opparbeidet innen tunnel- og bergverksindustrien i Norge gjennom mer enn 400 år.
En prioritert oppgave for NFF er å synliggjøre disse spennende mulighetene for ungdom som skal ta sine utdanningsvalg. Dette er en viktig investering i fremtiden!
ANNE KATHRINE KALAGER
Leder av komiteen for informasjon og samfunnskontakt i NFF

Alle medlemmer av Norsk Geologisk Forening, Norsk Bergforening og Norsk Bergmekanikkgruppe mottar GEO som en del av medlemstilbudet.

Artikkelen står i GEO 05/2015 med utgivelse 31. august. Som medlem av Geonova – “The Geoscience Community” – kan du lese hele utgaven som “page flip“.

X