Gjenbruk ga betydelige besparelser Foto: Isachsen

Gjenbruk ga betydelige besparelser 

I Norconsults prosjekt med Storgata i Lillestrøm har målet vært å minske forbruket av ressurser som kvalitetsstein og deponikapasitet. 

– Et godt og konstruktivt samarbeid mellom byggherre, entreprenør og oss som rådgiver, der alle har jobbet sammen mot et felles mål om å finne gode løsninger, har vært den viktigste forutsetningen for å oppnå god og bærekraftig massehåndtering, sier Fredrik Hausmann, Norconsults oppdragsleder ved Storgata i Lillestrøm 

Norconsult skal sammen med entreprenørselskapet Isachsen og Viken fylkeskommune, ha jobbet for å finne løsninger for hvordan håndtere massene i Lillestrøm-prosjektet på en bærekraftig måte. 

Fravik til krav i regelverket 

Fredrik Hausmann, Norconsults oppdragsleder ved Storgata i Lillestrøm. (Foto: Norconsult)

Prosjektet har, ifølge en pressemelding fra Norconsult, utfordret etablerte sannheter og gjeldende regelverk for å levere en mer bærekraftig vei, uten å gå på akkord med kvaliteten. Det mest sentrale tiltaket skal ha vært å benytte knust gjenvunnet betong fremfor knust fjell i forsterkningslaget.  

– Med de trafikkmengdene som er i Storgata, er dette i utgangspunktet ikke tillatt i henhold til Statens vegvesens regelverk. Det har medført et behov for å søke om fravik fra gjeldene regelverk, noe som forskningsmiljøene i Vegdirektoratet og Sintef har stilt seg positiv til, skriver Norconsult. 

Eksisterende overbygningsmateriale er brukt til oppfyllingsmasse og omfylling rundt dyp VA-ledning, skumglass er benyttet der lette masser har vært nødvendig, og eksisterende asfalt har blitt gjenbrukt til forkiling og i produksjon av ny asfalt.  

– I tillegg til at stort sett alle masser i prosjektet blir gjenvunnet internt eller eksternt, er deponering av masser nærmest unngått. Gjennom løsningene for mer bærekraftig massehåndtering har dette prosjektet sammenliknet med et tradisjonelt veiprosjekt, oppnådd en klimabesparelse på omtrent 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp. Dette tilsvarer 1250 flyreiser Oslo – London. Dessuten har vi spart 35 000 tonn med uttak av jomfruelig stein, tilsvarende omtrent fem prosent av årlig uttak i stort pukkverk, sier Fredrik Hausmann. 

X