Gjennomslag for FollobanenDen 470 kvadratmeter store Tresporshallen vil ha et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter. Foto: Bane Nor

Gjennomslag for Follobanen

Follobaneprosjektet har feiret en ny milepæl ved gjennomslag for Blixtunnelen i nordre del av Ekebergåsen.

Tunneldrivingen på denne del av prosjektet blir utført med sprengning og splitting av fjellet.
De siste månedene er både inngående og utgående løp av Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen, drevet fra to ender. Nylig fikk arbeiderne i det inngående løpet av tunnelen gjennomslag da de møttes i området under Ekebergtunnelene (E6).
– Gjennomslaget er svært viktig for prosjektets fremdrift da det forenkler logistikken og gjør den videre tunneldrivingen av Tresporshallen og øvrig arbeid enklere, sier prosjektleder for Drill & Blast, Andreas Finstad.
Samler sporene i enorm fjellhall
Omtrent 170 meter fra Follobanens utløp, ved Loenga, samles de to løpene til Blixtunnelen og tunnelen for inngående Østfoldbane i én stor fjellhall, den såkalte Tresporshallen. Tresporshallens største tverrsnitt vil måle hele 470 kvadratmeter og ha et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter. Hallens størrelse fører til at sprengningene må utføres i flere seksjoner, men arbeidet er godt i gang og skal etter planen være ferdig i første kvartal av 2018.
Steinmassene som drives ut i dette området består delvis av alunskifer. Dette gir ekstra utfordringer når det gjelder håndtering og deponering, og massene blir derfor sendt til spesialmottak.
Mekanisk splitting gir god kontroll
Før tunnelene samles i Tresporshallen passerer de like under Ekebergtunnelene (E6) og Alnaelva. Det er kun 4-5 meter overdekning mellom den utgående tunnelen til Follobanen og Ekebergtunnelene. Derfor er tunnelløpene, ved kryssingene av Alnaelva og Ekebergtunnelene, i hovedsak drevet ved mekanisk splitting. Denne metoden sikrer at det bare blir lave rystelser i fjellet og dermed mindre påvirkning for annen infrastruktur i nærheten. Det er imidlertid en arbeidsintensiv metode med høy produksjonskostnad per meter tunnel og gjennomsnittlig drift på 30-40 cm i døgnet.
Slik hindres lekkasje fra Alnaelva
Oslos lengste elv, Alnaelva, ligger mellom Follobanens tunneler og Ekebergtunnelene.
For å hindre gjennomslag og lekkasjer når tunnelløpene drives under elva, støpes betongplater i elvebunnen.
Før betongen kan støpes må elva demmes opp og legges i rør. Rørene som blir brukt ble fløtet inn fra elvemunningen ved Sjursøya tidligere i vår og er nå installert over Follobanens utgående og inngående tunnelløp.

Ny inngående Østfoldbane møter dagens Østfoldbane
Ved Sydhavna skal det nye tunnelløpet for inngående Østfoldbane møte dagens Østfoldbane. Tunnelportalen her kalles Søndre Portal. Anleggsområdet ved Søndre Portal ligger klemt mellom Mosseveien (E18) og Østfoldbanen. Nærheten til veien og sporet gjør arbeidet komplisert og en sikringsvegg er derfor satt opp mot Østfoldbanen slik at en del aktiviteter kan gjennomføres selv om det er togtrafikk som vanlig.
Ved Søndre Portal arbeides det også med å utvide dagens jernbanebru for Østfoldbanen slik at det blir plass til et nytt spor for inngående Østfoldbane. Selve portalen skal etableres i løpet av sommeren 2018 og den vil bli liggende rett under Mosseveien, på nivå med dagens Østfoldbane. Portalen skal kles med imitert stein og gis et visuelt uttrykk som passer til omgivelsene.
Gjennomslag for tunnelboremaskinene (TBM)
Det forventes at tunnelboremaskinene som brukes for å produsere den lengste delen av Follobanens lange tunnel fra Åsland til anleggsområde mot Oslo sentrum, får gjennomslag i august 2018. – Delprosjektet Drill & Blast ligger foreløpig på plan der ca. 60 % av arbeidet er ferdigstilt. Vi er fornøyd med fremdriften så langt og nå jobber vi videre fram mot det siste av tre gjennomslag under E6 (vegtunnelene), avslutter prosjektleder Finstad.
Pressemelding BaneNor

X