Gründer-pris til NTNU-studenter

Gründer-pris til NTNU-studenter

Oppstartsbedriften Bedrock vant den nasjonale finalen i innovasjonskonkurransen Venture Cup.

Celina Hagen (24) fra Trondheim og Espen Solheim fra Asker er studenter på NTNUs entreprenørskole, og de har sammen med partnere på Kjeller utviklet et geoteknisk instrument der lydbølger brukes for å kartlegge egenskaper i byggegrunnen. Metoden kan spare byggebransjen for store utgifter.
Instrumentet fra Bedrock er basert på lydbølger som omdannes til geoteknisk informasjon. Programvaren bygger på maskinlæring, som gjør det mulig å lage automatiske analyser av data. Til nå er grunnforhold blitt analysert manuelt.
Celina fremhever at bygg- og anleggsbransjen har utviklet seg lite de siste tiårene. Ett av tre byggeprosjekt blir forsinket fordi de møter ukjente grunnforhold.
– Målet er at til og med personer uten geoteknisk ekspertkompetanse skal kunne bruke dette produktet, og på den måten spare bedriften for millionbeløp, sier Celina Hagen til Adressa.
Les hele saken på  adressa.no.

X