Har nådd en milepæl Etablering av grunnvannsbrønner i løsmasser i Osa i Hardanger. Brønnen inngår i den kommunale vannforsyningen til Ulvik. Foto: Atle Dagestad

Har nådd en milepæl

Norge er perforert med borehull til vann og varme. Nylig ble brønn nummer 100.000 publisert i den lovpålagte nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA.

Brønn nummer 100.000 er registrert i Norge. Jubilanten er en 81 meter dyp fjellbrønn, som er boret for vannforsyning til en privat husholdning i Vestfold, skriver ngu.no.

– Etter at brønnborerne ble digitale, har vi sett en kraftig økning i innrapporteringen, forteller prosjektleder Marianne Engdal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

– Den nye registreringsløsningen «Brønnreg», som også kan brukes fra mobiltelefonen, gjør det svært enkelt å sende inn nødvendig informasjon til oss.

Engdal påpeker samtidig at den økte aktiviteten også har trigget større interesse for NGUs karttjenester og for grunnleggende kunnskap om bergarter hos norske borefirma.

Les hele saken på ngu.no.

 

 

X