Kritiserer Oslo kommune

Kritiserer Oslo kommune

Betenkelig at Oslo kommune ikke ønsker massetak i kommunen, mener direktør Randi Skirstad Grini i Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

Direktør Randi Skirstad Grini i Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er opptatt av økt forståelse for viktigheten av en tidlig planavklaring etter plan og bygningsloven. Her har kommunene en viktig rolle, skriver tungt.no.
Oslo kommune ønsker ikke massetak i kommunen, og det syns Skirstad Grini er betenkelig.
– Vi snakker om den kommunen i landet med størst forbruk av byggeråstoffer. Her ser vi et alvorlig paradoks, som vi er nødt til å ta inn over oss. Men bildet er ikke ensidig negativt. Det er forskjell på å etablere en kobbergruve, som vanskelig kan være noe annet sted enn der kobberet er og uttak for byggeråstoff, som kan etableres flere steder, sier hun videre.
Problemet er omdømme
Skirstad Grini tror at omdømmet til bransjen, og at det tradisjonelt har vært lite regulering bidrar til motstanden. Men med den nye mineralloven kreves det mer kompetanse og en mer planmessig drift og strengere krav til sikring og opprydding.
Les hele saken på tungt.no

X