Liten tunnel – stor interesse"color line" via Wikimedia Commons

Liten tunnel – stor interesse

Vangbergstunnelen fra 1936 skal endelig oppgraderes. Hele 11 entreprenører ønsker å gjøre jobben.

Oppdraget omfatter driving og sikring av en 1 170 meter lang tunnel på fylkesveg 60 og utbedring av 4,2 km veg.

Vegstrekningen som skal utbedres går mellom Ugla og Skarstein. Den følger sørsiden av Nordfjord. Store deler av strekningen er for smal til at to biler kan møtes.
Den gamle Vanbergstunnelen er 94 meter lang. Bredden er mellom 3 og 4 meter, og tunnelen har ikke noe hvelv eller portaler. Fjellet er synlig hele vegen.
Den nye vegen får en total bredde på 7,5 meter. Feltene blir tre meter brede, skuldrene 0,75 cm.
Prosjektet blir finansiert med ordinære midler over fylkesvegbudsjettet. Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen i egenregi. Sommeren 2018 blir vegen klar til bruk.

Les saken på vareveger.no

De øvrige anbyderne er Strabag fra Østerrike (220,6 mill.), K A Aurstad (221 mill.), AF Gruppen (224,5 mill.), Implenia (228,3 mill.), Aldesa Construcciones fra Spania (254,6 mill.) og Veidekke (265,4 mill.).
X