LNS vil samarbeide

LNS vil samarbeide

-Prosjektene som legges frem blir etter hvert så store at norske entreprenører ikke kan klare dem alene. Strategisk samarbeid tvinger seg frem.

Det sier Frode Nilsen, adm. dir. i LNS til highnorthnews.com.
-Det nye, helstatlige, selskapet Nye Veier AS, signaliserer også at prosjektene som skal legges ut på anbud kan komme opp i mange milliarder kroner. Det største anbudet noe norsk selskap har tatt innenfor denne sektoren tidligere lå så vidt over 2 milliarder, mens det nå snakkes om 10 til 12 milliarder, hevder Nilsen.
Frode Nilsen har snakket tidligere om viktigheten, eller nødvendigheten, av å inngå strategiske allianser for å kunne ta del i disse kontraktene. I internbladet LNS-nytt skriver direktøren blant annet at det er på tide å tenke annerledes.
«Skal LNS være med på de store prosjektene fremover, må vi skaffe oss strategiske samarbeidspartnere. Prosjektene har et stort mangfold, med alt fra tunnel- og brobygging, masseflyttinger, kompliserte grunnforhold m.m. En riktig tilnærminger å ha samarbeidspartnere som utfyller hverandre mht. kapasitet og kompetanse. Og det skal vi klare å skaffe til veie», skriver Frode Nilsen.
Les hele saken på highnorthnews.com.

X