Skipstunnelen blir billigere Med utgangspunkt i anbefalingene i KS2-rapporten har Kystverket identifisert reduksjonsmuligheter i prosjektet, og gjennomført undersøkelser for å redusere usikkerheten i prosjektet.

Skipstunnelen blir billigere

I en ny rapport sannsynliggjør Kystverket at Stad skipstunnel kan bygges innenfor de rammene som det ble avsatt midler til i NTP.

Samferdselsdepartementetga  i desember i 2018 Kystverket bestilling på en nye gjennomgang av kostnader for Stad skipstunnel-prosjektet.

Formålet var å få kostnaden ned til nivået som er avsatt i NTP 2018-2029.

Konkret vil det si at Kystverket skulle synliggjøre at Stad skipstunnel kan bygges for 2,7 milliarder kroner (2016-kroner), som var kostnadsoverslaget Kystverket presenterte i sitt forprosjekt, skriver Kystverket i en pressemelding.

Nå sier Kystverket at tunnelen kan bygges for 2,7 milliarder kroner. Det er 250 millioner kroner mindre i 2019-kroner enn tidligere anslag. Besparelsene er altså på ti prosent.

– Vi har funnet nye, gode løsninger, som gir reduserte kostander. I tillegg har vi klart å ta ned usikkerheten på flere områder, og kan nå sannsynliggjør at prosjektet kan gjennomføres innenfor rammene som NTP gir, forteller prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Han understreker at de nye løsningene ikke får noen innvirkning på verken dimensjon, funksjonalitet, kapasitet eller sikkerhet.

Kystverket skriver at det i løpet av prosessen er kjerneboret langs tunellens lengdeprofil for mere presis kartlegging av fjellkvalitetengjort justeringer og nye vurderinger på følgende områder, og at det er gjort nye geotekniske vurderinger og datasimulering av fjellsikringsbehovet

Hvis man velger å gjennomføre alle kostnadsreduksjonene er ny styringsramme beregnet til 2 677 millioner kroner. Til sammenligning utgjør en prisjustert NTP-ramme 2 953 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet skal nå gå gjennom rapporten fra Kystverket.

X