Pris til Holmestrand stasjonFoto: Peter Fiskerstrand / Wikimedia Commons

Pris til Holmestrand stasjon

Norsk betongforenings årlige pris Betongtavlen ble gitt til Holmestrand stasjon.

Juryen for Betongtavlen besluttet 7. november å tildele årets pris til Holmestrand stasjon.
Utmerkelsen gis hvert år til byggverk i Norge der betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.
Byggfakta.no rapporterer om juryens begrunnelse for valget:
«- Holmestrand stasjon er en ny stor og spektakulær togstasjon 150 meter inne i Holmestrandfjellet. Den er i helhet bygget i, og med betong og utført med flott håndverk. Det er lagt vekt på å skape en arkitektonisk, konstruksjonsmessig og materialmessig sammenheng mellom tunneler og stasjonshallen, for at de besøkende skal oppfatte at portalinnganger og plattformer er knyttet sammen. Portalbyggene er utformet i lys betong med en geometri som er mer tilpasset fjellet enn til en tradisjonell bygning.
– Portalene skal gi inntrykk av å ha vokst ut av fjellet, og de innleder turen til toget igjennom de buede atkomsttunnelene hvor den lyse betongen er et gjennomgående materiale. Det er lagt stor vekt på at publikum skal oppleve stasjonen som lys og luftig. Alle synlige overflater er utført med lys betong. Det er brukt lyse farger på vegger og tak, og rampene i atkomsttunnelene er skrå og s-formede. Dette gir de reisende en god oversikt i stasjonsområdet.
– Stasjonen har tre innganger. Hovedinngangen ligger i det gamle stasjonsområdet, her er det også kollektivterminal med buss- og taxistopp. Søndre inngang ligger nærmere sentrum. Den tredje inngangen ligger på toppen av fjellet og blir betjent med egen heis til stasjonen. Nærmere 90% av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet og på mindre enn et minutts tur i fjellheisen, er de midt i Holmestrand sentrum uten bruk av bil. Denne heisen er et effektivt miljøtiltak som flytter tjenestetilbudet i sentrum nærmere der folk bor.
– Arbeidene med Holmestrand stasjon har vært utfordrende spesielt med hensyn til beregninger og vurderinger av trykkstøt, vindhastigheter, akustikk og brann. Siden dette er å anse som et pionerprosjekt har det ikke vært mulig å hente erfaringsgrunnlag direkte fra andre referanseprosjekter. Det er sannsynlig at deler av de vurderinger, beregninger og modelleringer som er gjort i dette prosjektet vil danne grunnlag for tilsvarende prosjekter senere. Holmestrand stasjon benytter betong på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte og vinner derfor Betongtavlen 2017.»

X