Rekord for fjernvarme Grafikken viser energikildene til fjernvarme i 2018 og historisk utvikling siden 2009. Illustrasjon: Fjernkontrollen

Rekord for fjernvarme

Fjoråret satte ny rekord i mengden fjernvarme som ble produsert i norske byer.

Nettoproduksjonen av fjernvarme økte fra 6,1 terrawattimer (TWh) i 2017 til 6,5 TWh i 2018. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Til sammenlikning ble det i fjor produsert 3,8 TWh vindkraft i Norge.

– Produksjonen er basert på energi som ellers ville gått til spille i byer og tettsteder over hele landet. Det er gledelig at stadig mer av denne urbane energien kommer til nytte, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme på fjernvarme.no.

Det er et stort mangfold av energikilder til fjernvarme. Den viktigste kilden er varme som gjenvinnes fra spillvarmekilder (49 prosent i 2018). På andreplass finner vi bioenergi (24 prosent), etterfulgt av fleksibel elektrisitet (11 prosent) og omgivelsesvarme (10 prosent).

Mange vil kanskje huske sommeren 2018 som svært varm. Det har satt fart i en ny trend – fjernkjøling.

Produksjonen av fjernkjøling er liten sammenliknet med fjernvarme, men etterspørselen vokser.

– For mange næringskunder er kjøling like viktig som varme. Det er et signal de fleste fjernvarmeselskapene har tatt, fortsetter Mellvang-Berg.

Fjernvarme.no skriver at det derfor nå bygges ut kjøleløsninger i mange fjernvarmeområder, gjerne basert på såkalt frikjøling fra sjøvann eller varmepumper.

X