Seismikk-leveranse til RogfastRogfast blir verdens lengste undersjøiske vegtunnel med sine 26,7 kilometer. Illustrasjonen viser et tverrsnitt av hvordan tunnelen vil gå under havet. Foto: Statens vegvesen/Vianova

Seismikk-leveranse til Rogfast

Kontrakt om levering av det første av tunnelseismikk-utstyret TSP303 er nå i boks.

Amberg Norge har skrevet under en kontrakt med Statens vegvesen om leveranse av det første tunnelseismikk-utstyret (TSP303) i Norge. Signeringen skjedde hos Statens vegvesen sammen med de to kontrollingeniørene som skal bruke utstyret. Det skriver vareveger.no
Samtidig ble det gitt en introduksjon av utstyret, og det ble vist hvordan resultatene kan presenteres.
TSP303 er utviklet av Amberg Gruppen i Sveits. Hver runde med seismikk undersøker forholdene ca. 150 m foran stuff og 30 m til siden for tunnelaksen.

Rogfast-prosjektet vil få verdifulle 3D-data gjennom det nye utstyret og man vil kunne undersøke et mye større bergvolum enn hva man kan med tradisjonelle metoder. Dette gjør at man kan bedre planlegge detaljert sonderboring, eventuell injeksjon eller andre tiltak i god tid.
Les hele saken på vareveger.no

Newer Post
X