Slik virker en tunnelboremaskinTunnelboremaskin i drift Illustrasjon: Jernbaneverket

Slik virker en tunnelboremaskin

Tu.no ser på hvordan de enorme maskinene fungerer.

Frem til nå har de vært et sjeldent syn her i landet, tunnelboremaskinene. Men i løpet av kort tid vil fem stykker være i drift i to av landets største jernbaneutbygginger.
I Ulriken har maskinen vært i drift noen måneder allerede, og i Follobanen vil  fire store TBM-er være i drift mot slutten av året.
Men hvordan virker egentlig tunnelboremaskinene, som endelig har inntatt Samferdsels-Norge?
Les om dette på tu.no

X