Store Norske blir byggeleder Skredutsatt: Sukkertoppen ved Longyearbyen. Bildet er tatt i 2011. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA) / Wikimedia Commons

Store Norske blir byggeleder

Store Norske skal sikre Longyearbyen for fremtidige skred fra Sukkertoppen.

Store Norske melder at de har blitt tildelt oppdraget av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å sikre Longyearbyen for skred. Selskapet skal være byggeleder, koordinere HMS-arbeid, utføre logistikktjenester med mer.

– Gjennom denne avtalen får vi kombinert det beste av to statlige selskaper: NVEs kunnskap om skred og sikring med Store Norskes prosjektgjennomføringsevne, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef for Nord- Norge og Svalbard i NVE.

Hoseth påpeker at Store Norske har vist at de har en unik kompetanse med arbeid i tøffe arktiske strøk, og at de har over hundre års lokalkunnskap om prosjektgjennomføring på Svalbard.

Det skal bygges en skredvoll i Lia ved foten av fjellet Sukkertoppen. Det skal videre gjennomføres sikring oppe i fjellsiden.

Det har gått flere skred fra Sukkertoppen. I 2015 krevde et snøskred to menneskeliv da det traff sentrumsnær bebyggelse. I 2017 gikk det igjen et snøskred fra Sukkertoppen som traff bebyggelse og medførte materielle skader.

I etterkant gjorde NVE sammen med Norges Geotekniske Institutt, UNIS og Skred AS en vurdering av skredfaren og kom opp med forslag til sikringstiltak.

NVE påpeker at Store Norske videre er egnet som byggeleder på grunn av deres relevante arbeid med stengningen av gruvene i Svea og Lunckefjell.

– I forbindelse med Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell har vi arbeidet med flytting av masser i terrenget og bruk av store anleggsmaskiner. Det er nettopp disse medarbeiderne og erfaringen vi nå vil ta med oss inn i skredsikringsprosjektet, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Ertsaas mener avtalen er strategisk viktig for konsernet.

– Store Norske har en ambisjon om å være statens byggherre i Longyearbyen og på Svalbard. Dette prosjektet er en bekreftelse på den solide jobben vi gjør i Svea og Lunckefjell, hvor vi har levert i henhold til både prosjektplanen og de gitte kostnadsrammene, avslutter Jan Morten Ertsaas.

X