Tommel opp for 117 GWhBildet viser vannføringen i Tverrelvi, like oppstrøms for inntaksområdet til Tverrelvi kraftverk. Foto: Konsesjonssøknad BKK

Tommel opp for 117 GWh

Norges vassdrags- og energidirektorat er positive til Tverrelvi-prosjektet i Voss. Det kan gi en økt produksjon på 117 GWh årlig.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er positive til søknaden fra BKK Produksjon AS om økt kraftproduksjon i Voss kommune.
Prosjektet omhandler en tilleggsoverføring til Evanger kraftverk, samt å utnytte deler av restvannføringen i Tverrelva og Muggåselva i to nye kraftverk.
Utbygging med overføring og nye kraftverk kan gi en økt årsproduksjon på opptil 117 GWh. Ekskludert overføringen kan kraftverkene bidra med 66 GWh i årsproduksjon.
NVE har sendt positiv innstilling til Olje- og energidirektoratet som skal behandle søknaden.

X