Utsetter oppstart Foto: Halfdan Carstens

Utsetter oppstart

Bare på strekningen Trengereid – Stanghelle har vegvesenet registrert rundt 120 større og mindre skred mellom 2001 og 2018.

Tekst bildet over: I perioden 2000-2015 var det på landsbasis mer enn 1500 skred hvert år. Vi snakker faktisk om rundt fem skred per dag. Toppåret var 2011 med 3000 nedfall eller skred, bare på veg (!). Det aller meste dreide seg om steinskred. Snøskred, isskred, løsmasseskred og flomskred utgjorde resten. Strekningen mellom Arna og Voss med svært stor trafikk er svært utsatt. Bildet er tatt like utenfor Stanghelle.

Ifølge Statens vegvesen har «Norges verste vei» (GEO 08/2018: ««Veien er langt fra trygg»), E16 mellom Bergen og Voss, krevd nesten femti menneskeliv. Med loddrette fjellvegger, og vegen klistret inntil, uten noen buffersone for nedfall, er det lett å tenke seg at steinsprang, steinskred, snøskred, isnedfall og flom kan føre til fatale hendelser.

Statistikken forteller sitt: Bare på den 22 km lange strekningen mellom Trengereid og Stanghelle registrerte vegvesenet mellom 2001 og 2018 rundt 120 større og mindre skred, og stadig vekk er vegen stengt for de om lag fire millioner kjøretøyene som bruker veien hvert år.

K5-alternativet

1 2015 vedtok regjeringen K5-alternativet som innebærer en utbygging fra Arna til Voss som innebærer å legge store deler av strekningen i tunnel for både vei og jernbane. Det betyr at reisetiden på vei forkortes med en halv time fra dagens 1 time og 15 min.

I 2016 sa samferdselsministeren at ønsket var å «sette spaden i jorda i 2020» (det er i år). Senere har den offisielle planen vært å starte byggingen av strekningen mellom Arna og Stanghelle i 2022, men Ifølge TV2 er oppstarten nå utsatt til 2024. Årsaken er, iht. til prosjektdirektør Gunnar Søderholm, at prislappen har økt fra 22 milliarder til 25 milliarder kroner.

Da er det opp til dagens samferdselsminister å skjære gjennom.

Det meste av kostnadene (85 prosent) er knyttet til tunnelbygging, selv om Statens vegvesen forventer «normale» tunnelkostnader, om enn med tyngre sikring av svakhetssoner. Geologien er svært variert, men 60-80 prosent av massene blir regnet som velegnet for veibygging (bærelag, tilslag). Inntil ti millioner m3 overskuddsstein fra fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle er «lagt ut for salg».

X