Author: Anders Wittemann

Avatar

1 2 10 / 11 POSTS
NCS exploration delivers good results!

NCS exploration delivers good results!

No-regrets from near field exploration, but higher risk, frontier exploration require bold moves. [...]
To buy – or to explore (?)

To buy – or to explore (?)

Companies wanting to add to their portfolio have a choice between exploring for or buying resources. [...]
UK: Sterk økning i leteaktiviteten

UK: Sterk økning i leteaktiviteten

Mangfoldet i UK er stort med 110 aktive oljeselskap. De store, tradisjonelle selskapene leder fortsatt an. [...]
44 milliarder fat igjen

44 milliarder fat igjen

Ressursregnskapet fra Oljedirektoratet gir fortsatt rom for tolkninger og vurderinger av tallene som har blitt innmeldt fra selskapene. [...]
Forventer ny produksjonstopp

Forventer ny produksjonstopp

Ettersom de store utbyggingsprosjektene nå endelig fullføres, blir fokus å modne fram og beslutte nye investeringer i mindre prosjekter. [...]
Mangfold er positivt

Mangfold er positivt

Mangfoldet av oljeselskap på norsk sokkel er under stadig utvikling. Dette er positivt for norsk oljevirksomhet. [...]
Leting skaper store verdier

Leting skaper store verdier

Leteaktiviteten på norsk sokkel har uomtvistelig vært lønnsom både for oljeselskapene og for nasjonen Norge. [...]
Leteaktiviteten tar av

Leteaktiviteten tar av

Oversikten over planlagte letebrønner viser stort mangfold, utholdenhet og pågangsmot. Leting hører definitivt med til framtiden. [...]
Oppkjøpsaktivitet på rekordnivå

Oppkjøpsaktivitet på rekordnivå

Sokkelen var i 2017 en av de mest aktive arenaene for kjøp og salg av andeler i felt eller selskaper og framstår svært attraktiv. [...]
Kostnadene faller

Kostnadene faller

Gjennomsnittlige letekostnader på norsk sokkel har doblet seg etter 2011. Men resultatene av økt aktivitet er ikke like sterke som tidligere. [...]
1 2 10 / 11 POSTS
X