Author: Anders Wittemann

To buy – or to explore (?)

To buy – or to explore (?)

Companies wanting to add to their portfolio have a choice between exploring for or buying resources. [...]
UK: Sterk økning i leteaktiviteten

UK: Sterk økning i leteaktiviteten

Mangfoldet i UK er stort med 110 aktive oljeselskap. De store, tradisjonelle selskapene leder fortsatt an. [...]
44 milliarder fat igjen

44 milliarder fat igjen

Ressursregnskapet fra Oljedirektoratet gir fortsatt rom for tolkninger og vurderinger av tallene som har blitt innmeldt fra selskapene. [...]
Forventer ny produksjonstopp

Forventer ny produksjonstopp

Ettersom de store utbyggingsprosjektene nå endelig fullføres, blir fokus å modne fram og beslutte nye investeringer i mindre prosjekter. [...]
Mangfold er positivt

Mangfold er positivt

Mangfoldet av oljeselskap på norsk sokkel er under stadig utvikling. Dette er positivt for norsk oljevirksomhet. [...]
Leting skaper store verdier

Leting skaper store verdier

Leteaktiviteten på norsk sokkel har uomtvistelig vært lønnsom både for oljeselskapene og for nasjonen Norge. [...]
Leteaktiviteten tar av

Leteaktiviteten tar av

Oversikten over planlagte letebrønner viser stort mangfold, utholdenhet og pågangsmot. Leting hører definitivt med til framtiden. [...]
Oppkjøpsaktivitet på rekordnivå

Oppkjøpsaktivitet på rekordnivå

Sokkelen var i 2017 en av de mest aktive arenaene for kjøp og salg av andeler i felt eller selskaper og framstår svært attraktiv. [...]
Kostnadene faller

Kostnadene faller

Gjennomsnittlige letekostnader på norsk sokkel har doblet seg etter 2011. Men resultatene av økt aktivitet er ikke like sterke som tidligere. [...]
Godt håp om høy aktivitet

Godt håp om høy aktivitet

Drevet av reduserte kostnader og utsikter til stabil oljepris er det utsikter til at investeringene på norsk sokkel vil øke betydelig og holdes på et [...]
10 / 10 POSTS
X