Author: Redaksjonen

1 2 3 11 10 / 108 POSTS
Her sprenges 90 000 tonn stein

Her sprenges 90 000 tonn stein

34 000 kubikkmeter fjell ble øyeblikkelig til sprengstein da en salve ble satt av i Nordtorp Grustak. [...]
Skredene i Jølster

Skredene i Jølster

Etter at det hadde gått flere skred sendte NVE to geologer og flere medarbeidere i felt for å bistå kommune og politi. [...]
Sensasjonelle fossilfunn

Sensasjonelle fossilfunn

Ei internasjonal forskergruppe har gjennom seks sesonger arbeidet på Digermulhalvøya i Vestertana, Finnmark, og gjort oppsiktsvekkende fossilfunn. [...]
Demokratiet utfordres

Demokratiet utfordres

Klimahysteriet rammer politikerne som en boomerang, så det politiske miljø ligesom medieverdenen er stærkt præget af meningspres og selvcensur. [...]
Jakter gull i Etiopia

Jakter gull i Etiopia

Investeringer på 30 millioner kroner kan gi milliardgevinst på gullforekomster i Etiopia. [...]
Søker om utslippstillatelse

Søker om utslippstillatelse

Elkem har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til uttak og produksjon av kvarts på Nasafjell kvartsforekomst i Rana kommune. [...]
Gruveulykke i Congo

Gruveulykke i Congo

Minst 43 mennesker er døde etter at deler av en kobbergruve i det sørøstlige Congo raste sammen, skriver nrk.no [...]
Havbunnsminerallov iverksatt

Havbunnsminerallov iverksatt

Loven om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen trådte i kraft 1. juli. [...]
Oppkjøp i anleggsbransjen

Oppkjøp i anleggsbransjen

Bygg- og anleggsselskapet Peab kjøper YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden. [...]
Titania søker folk

Titania søker folk

Titania har utlyst to stillinger som henholdsvis gruvesjef og teknisk sjef. [...]
1 2 3 11 10 / 108 POSTS
X