Author: Redaksjonen

1 2 3 96 10 / 959 POSTS
Innspillingen har startet!

Innspillingen har startet!

Konferansen NCS Exploration går av stabelen om drøyt to uker. Innspillingen av de digitale sesjonene er i gang. [...]
NCS-konferansen blir digital!

NCS-konferansen blir digital!

En digital konferanse gir deltakerne flere fordeler sammenliknet med det tradisjonelle fysiske formatet. Expronews.com har intervjuet Ingvild Ryggen C [...]
En kostnadseffektiv dugnad

En kostnadseffektiv dugnad

Expronews.com: 600 000 borkaks-prøver fra norsk sokkel skal digitaliseres for å gi ny innsikt i sokkelgeologien. [...]
Vil stabilisere Åknes

Vil stabilisere Åknes

Drenering er det eneste fysiske tiltaket for å stabilisere ustabile fjellpartier med reel effekt. Nå undersøker norske geologer og forskere hvordan de [...]
Svarer på NGI-skepsis

Svarer på NGI-skepsis

Digital Geologi holder fast ved at den nye metoden for påvisning av kvikkleiresoner -«Orkdalmodellen» - er liv laga og skriver at de gjerne vil utvide [...]
Her sprenges 90 000 tonn stein

Her sprenges 90 000 tonn stein

34 000 kubikkmeter fjell ble øyeblikkelig til sprengstein da en salve ble satt av i Nordtorp Grustak. [...]
Skredene i Jølster

Skredene i Jølster

Etter at det hadde gått flere skred sendte NVE to geologer og flere medarbeidere i felt for å bistå kommune og politi. [...]
Sensasjonelle fossilfunn

Sensasjonelle fossilfunn

Ei internasjonal forskergruppe har gjennom seks sesonger arbeidet på Digermulhalvøya i Vestertana, Finnmark, og gjort oppsiktsvekkende fossilfunn. [...]
Demokratiet utfordres

Demokratiet utfordres

Klimahysteriet rammer politikerne som en boomerang, så det politiske miljø ligesom medieverdenen er stærkt præget af meningspres og selvcensur. [...]
Jakter gull i Etiopia

Jakter gull i Etiopia

Investeringer på 30 millioner kroner kan gi milliardgevinst på gullforekomster i Etiopia. [...]
1 2 3 96 10 / 959 POSTS
X