Author: Knut Bjørlykke

Formidlingen må bli bedre

Formidlingen må bli bedre

Kunnskap om berggrunn, sedimenter, jordsmonn og geologiske prosesser er helt nødvendig for å forstå sammenhengene i naturen. NGU burde få et nasjonalt [...]
Hvor er NGU?

Hvor er NGU?

Utnyttelsen av våre geologiske ressurser har ledet til en diskusjon om gruvedrift og sjødeponi. Men hvor er NGU i denne debatten? spør Knut Bjørlykke. [...]
Finding oil with pyrite

Finding oil with pyrite

Can you really find oil and gas based on the distribution of pyrite in sedimentary basins? [...]
Konsekvensene av reduksjon

Konsekvensene av reduksjon

Hvordan vil redusert oljevirksomhet påvirke etterspørselen etter geovitere i årene fremover? Prof. emer. Knut Bjørlykke mener vi bør ta en diskusjon o [...]
4 / 4 POSTS
X